Опаковки за
леката промишленост

Фирма Теда-ММ предлага разнообразни решения за опаковки на изделия от леката промишленост.

Опаковките се разработват съвместно с клиента, така че да удовлетворяват спецификата на продукта, да изглеждат привлекателни за потребителите и да са в съответствие с желанията на клиента.

Адрес:
Ботевград 2140
Индустриална Зона „Микроелектроника“
Телефон офис: +359/723/66080
Продажби: +359/ 897/941551
Факс: +359/723/66090
E-mail: office@teda-mm.com