BOPS опаковки за храни

Опаковките за храни от БОПС и ПЕТ са нашите най-нови разработки, които предлагаме на пазара.

Те имат широко приложение в хранително-вкусовата промишленост.

Адрес:
Ботевград 2140
Индустриална Зона „Микроелектроника“
Телефон офис: +359/723/66080
Продажби: +359/ 897/941551
Факс: +359/723/66090
E-mail: office@teda-mm.com