Визия за едно
по-зелено бъдеще

Устойчивост при пластмасовите опаковки

Използваме най-новите технологии в производството на пластмасови опаковки заедно с

Оптимизацията е ключът:

1. Оптимизирано тегло за всяка опаковка или изделие за еднокартна употреба

2. Оптимизирано влагане на рециклирана суровина

3. Напълно нова серия от биоразградими PP продукти с различно приложение.

Подпомагане на науката в борбата срещу замърсяването с пластмаса

Партньорите ни от Polymateria напълно подкрепят  кръговата икономика и принципа (Намали, Употреби отново, Рециклирай), като добавят и четвърта стъпка: Преструктурирай

Чрез новаторска технология за биотрансформация те са създали нов подход, подсигуряващ пластмасата, излязла от кръговата икономика, да може да се разгради напълно в естествени условия.

На базата на тази технология преструктурирахме нашия PP асортимент от продукти, за да създадем нова БИО серия – COMPOSTED

Как работи

1. Докато продуктът е в употреба технологията е в застой. Опаковката запазва всичките си  характеристики на опаковка за еднократна употреба. Също така е 100% рециклируема.

2. Опаковката започва много бързо да губи своята физическа цялост поради бързото разкъсване на полимерните вериги в много по-малки молекули на аморфната и кристалната решетка на пластмасовия материал.

3. Продуктът вече не е пластмаса. Той е превърнат в напълно биодостъпни остатъци, чиито много малка молекулна маса и хидрофилна структура правят възможно абсорбирането и разграждането ѝ от естесвено присъстващите бактерии.

Устойчивост при пластмасовите опаковки

1. Етап на застой

Давайки възможност на рециклирането да бъде постигнато и запазвайки пълния живот на опаковките по време на тяхната употреба, технологията на разргаждане е в застой – потребителите няма как да разберат, че тя е там ( така и трябва да бъде)

2. Химично преобразуване

Съгласно приетото време, технологията започва да действа, като провокира каталитичен процес, който има за цел да атакува кристалните участъци на полимера, за да може да ги разкъса напълно един от друг.

3. Биологично усвояване

Благодарение на редуцираната дължина на въглеродните вериги, природата вече е способна да се справи с разграждането на продукта сама, тъй като той вече отново е възвърнал своите способности да се разгражда в условията на четирите природни иснтрумента на гниене – светлина, въздух, влага и микроорганизми.

4. Никакви микропластмаси

Нашата технология не оставя абсолютно никакви микропластмаси. Всичките остатъци са въглероден диоксид, вода и микроорганизми (биомаса).

Адрес:
Ботевград 2140
Индустриална Зона „Микроелектроника“
Телефон офис: +359/723/66080
Продажби: +359/ 897/941551
Факс: +359/723/66090
E-mail: office@teda-mm.com