Политика по качеството

В Теда-ММ отделяме особено внимание, както на качеството на продуктите и процесите във фирмата, така и на безопасните условия на труд.

Внедрени са редица стандартизирани системи за управление:

    

ISO 9001:2015                              BS OHSAS 18001:2007

 

 

Добри производствени и хигиенни практики


За да оправдаем очакванията на нашите клиенти, при производството на опаковки за храни ние стриктно спазваме необходимите условия за хигиена на производствените ресурси.

 

Материали


Материалите, които използваме за нашите продукти се доставят само от одобрени доставчици, като за всяка доставка те предоставят сертификат за качество и сертификат за контакт с храни, когато такъв се изисква. Работим основно с големи фирми, признати на световно ниво. Доставчици като БАСФ, Ултраполимерс, Резинекс, Хеленик Петролиум са наши дългогодишни партньори.

 

Околна среда

Ние произвеждаме нашите опаковки по екологичен начин. Всички нови изделия се проектират по начин, който позволява те да бъдат изработвани с възможно най-малко суровина. От своя страна това води и до пестене на енергия за производство.

Технологичният отпадък се преработва 100% и по този начин производственият процес е безотпадъчен.

Новопостроената сграда използва най-модерните технологии за енергоефективност – изолационни панели, естествено покривно осветление, светодиодно осветление и др. По този начин се осигурява минимален разход на електроенергия.

Топлоотдаването от машините и компресорните инсталации се използва за отопление на производствените помещения.