Кръгла серия NS / 30 / 40 / 50 SBC

Размер
(мм)
Обем
(мл)
Материал Цвят Капак Брой/
кашон
Кашон
/пал

Ø131/43

Ø131/49

Ø131/59

330

430

550

OPS/PET

OPS/PET

OPS/PET

прозр.

прозр.

прозр.

да

да

да

900

900

900

20

20

20

 

Мини серия SE / 13 / 20 SBC

Размер
(мм)
Обем
(мл)
Материал Цвят Капак Брой/
кашон
Кашон
/пал

Ø105/37

Ø105/55

130

200

OPS/PET

OPS/PET

прозр.

прозр.

да

да

1800

1800

16

16

 

Правоъгълна серия BL / 40 / 50/ 65 / 75 / 90 / 100 SBR

Размер
(мм)
Обем
(мл)
Материал Цвят Капак Брой/
кашон
Кашон
/пал

210/125/30

210/125/38

210/125/43

210/125/53

210/125/58

210/125/68

400

500

650

750

900

1000

OPS/PET

OPS/PET

OPS/PET

OPS/PET

OPS/PET

OPS/PET

прозр.

прозр.

прозр.

прозр.

прозр.

прозр.

да

да

да

да

да

да

500

500

500

500

500

500

16

16

16

16

16

16

 

Правоъгълна серия GT / 35 / 50 / 70 SBR

Размер
(мм)
Обем
(мл)
Материал Цвят Капак Брой/
кашон
Кашон
/пал

153/134/38

153/134/50

153/134/68

350

500

700

OPS/PET

OPS/PET

OPS/PET

прозр.

прозр.

прозр.

да

да

да

800

800

800

16

16

16

 

Правоъгълна серия SL / 50 / 100 SBR

Размер
(мм)
Обем
(мл)
Материал Цвят Капак Брой/
кашон
Кашон
/пал

220/155/35

220/155/65

500

1000

OPS/PET

OPS/PET

прозр.

прозр.

да

да

400

400

16

16

 

Квадратна кутия NS 40 SBS

Размер
(мм)
Обем
(мл)
Материал Цвят Капак Брой/
кашон
Кашон
/пал

118/118/53

118/118/32

400

200

OPS/PET

OPS/PET

прозр.

прозр.

да

да

750

750

20

20

 

Квадратна кутия NC 35 TBS

Размер
(мм)
Обем
(мл)
Материал Цвят Капак Брой/
кашон
Кашон
/пал

118/118/53

400

PET

прозр.

да

750

20

 

Квадратна серия AM 60 / 75 / 90 SAR / скачен капак

Размер
(мм)
Обем
(мл)
Материал Цвят Капак Брой/
кашон
Кашон
/пал

155/148/60

155/148/75

155/148/90

600

750

900

OPS/PET

OPS/PET

OPS/PET

прозр.

прозр.

прозр.

да

да

да

550

550

500

16

16

16

 

Опаковка за пъдпъдъчи яйца EG 12 TAR

Размер
(мм)
Обем
(бр)
Материал Цвят Капак Брой/
кашон
Кашон
/пал

135/105/36

12

PET

прозр.

да

1300

16