Серия "HL" от PET със скачен капак

Размер
(мм)
Обем
(мл)
Материал Цвят Капак Брой/
кашон
Кашон
/пал

120/120/30

120/120/45

120/120/62

130/130/62

190/130/45

190/130/55

190/130/73

150

250

375

500

500

750

1000

PET

PET

PET

PET

PET

PET

PET

прозр.

прозр.

прозр.

прозр.

прозр.

прозр.

прозр.

да

да

да

да

да

да

да

1000

1000

1000

1000

600

600

600

16

16

16

16

16

16

16

 

Серия "HLH" от PET със скачен обемен капак

Размер
(мм)
Обем
(мл)
Мате-риал Цвят Капак Брой/
кашон
Кашон
/пал

190/130/45+20

190/130/55+20

190/130/73+20

500

750

1000

PET

PET

PET

прозр.

прозр.

прозр.

да

да

да

600

600

600

16

16

16

 

Серия "DB" от PET със скачен капак

Размер
(мм)
Обем
(мл)
Материал Цвят Капак Брой/
кашон
Кашон
/пал

Ø182/74+25

Ø171/62+25

1000

750

PET

прозр.

да

300

20

 

Серия "FL / R" от PET със скачен плосък капак

Размер
(мм)
Обем
(мл)
Мате-риал Цвят Капак Брой/
кашон
Кашон
/пал

190/130/45

190/130/55

190/130/73

500

750

1000

PET

PET

PET

прозр.

прозр.

прозр.

да

да

да

600

600

600

16

16

16

 

Серия "HL" от PET със скачен капак

Размер
(мм)
Обем
(мл)
Мате-риал Цвят Капак Брой/
кашон
Кашон
/пал

230/170/54

230/170/63,5

230/170/73

230/170/85

1250

1500

1750

2000

PET

PET

PET

PET

прозр.

прозр.

прозр.

прозр.

да

да

да

да

300

300

300

300

15

15

15

15

 

Серия "HLH" от PET със скачен обемен капак

Размер
(мм)
Обем
(мл)
Мате-риал Цвят Капак Брой/
кашон
Кашон
/пал

230/170/54+25

230/170/63,5+25

230/170/73+25

230/170/85+25

1250

1500

1750

2000

PET

PET

PET

PET

прозр.

прозр.

прозр.

прозр.

да

да

да

да

300

300

300

300

15

15

15

15

 

Серия "HLP" от PP със скачен капак

Размер
(мм)
Обем
(мл)
Материал Цвят Капак Брой/
кашон
Кашон
/пал

120/120/45

120/120/62

130/130/62

190/130/55

190/130/73

250

375

500

750

1000

PP

PP

PP

PP

PP

прозр.

прозр.

прозр.

прозр.

прозр.

да

да

да

да

да

1000

1000

1000

600

600

16

16

16

16

16

 

Сосиера със скачен капак

Размер
(мм)
Обем
(мл)
Материал Цвят Капак Брой/
кашон
Кашон
/пал

85/60/43

85/60/35

85/60/23

85/60/15

100

80

50

30

PET

PET

PET

PET

прозр.

прозр.

прозр.

прозр.

да

да

да

да

2400

2400

2400

2400

20

20

20

20