Опаковки за гъби

Размер (мм) Дълбочина (мм) Обем (мл) Материал Цвят Капак

140 / 118

140 / 118

140 / 118

180 / 140

180 / 140

180 / 140

255 / 180

255 / 180

255 / 180

70

70

70

70

70

70

80

80

80

250

250

250

500

500

500

1000

1000

1000

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

зелен

син

черен

зелен

син

черен

зелен

син

черен

не

не

не

не

не

не

не

не

не

 

 

Опаковка за зеленчуци

Размер (мм) Дълбочина (мм) Обем (мл) Материал Цвят Капак

187/137

227/178

40

40

 

PP

черен/
цветен

да