MAP 187x137

Размер
(мм)
Обем
(мл)
Материал Цвят Капак Брой/
кашон
Кашон
/пал

187/137/83

187/137/71

187/137/63

187/137/50

187/137/37

187/137/35

187/137/25

1345

1165

1065

865

655

550

443

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

 

прозр/
цветен

 

да

да

да

да

да

да

да

450

450

450

480

480

480

480

20

20

20

20

20

20

20

MAP 190x144

Размер
(мм)
Обем
(мл)
Материал Цвят Капак Брой/
кашон
Кашон
/пал

190/144/40

190/144/50

190/144/60

780

965

1140

PP

PP

PP

прозр/
цветен

не

не

не

480

450

450

20

20

20

MAP 227x178

Размер
(мм)
Обем
(мл)
Материал Цвят Капак Брой/
кашон
Кашон
/пал

227/178/90

227/178/80

227/178/65

227/178/60

227/178/50

227/178/40

227/178/36

227/178/15

2535

2285

1905

1775

1495

1215

1100

490

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

 

прозр/
цветен

 

да

да

да

да

да

да

да

да

280

280

300

300

320

320

320

400

20

20

20

20

20

20

20

20

MAP 227x178 2С

Размер
(мм)
Обем
(мл)
Материал Цвят Капак Брой/
кашон
Кашон
/пал

227/178/50

630+

525

=

1155

PP

черен/
бял

да

600

20

MAP 275x175

Размер
(мм)
Обем
(мл)
Материал Цвят Капак Брой/
кашон
Кашон
/пал

275/175/60

275/175/50

275/175/40

2100

1780

1435

PP

PP

PP

 

прозр/
цветен

 

не

не

не

300

300

300

16

16

16

MAP 325x265

Размер
(мм)
Обем
(мл)
Материал Цвят Капак Брой/
кашон
Кашон
/пал

325/265/100

325/265/90

325/265/80

325/265/63

325/265/60

325/265/50

325/265/40

325/265/30

6165

5605

5015

4100

3825

3200

2575

1965

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

 

прозр/
цветен

 

да

да

да

да

да

да

да

да

90

90

90

100

100

100

100

100

16

16

16

16

16

16

16

16

MAP 230x145

Размер
(мм)
Обем
(мл)
Материал Цвят Капак Брой/
кашон
Кашон
/пал

230/145/100

230/145/80

230/145/70

230/145/65

230/145/60

230/145/50

230/145/40

230/145/36

230/145/30

230/145/30

2160

1785

1595

1490

1390

1175

955

880

725

605

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

 

прозр/
цветен

 

не

не

не

не

не

не

не

не

не

не

450

450

450

480

480

480

480

480

480

480

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Капаци 

Размер
(мм)
Обем
(мл)
Материал Цвят Капак Брой/
кашон
Кашон
/пал

187/137/11

227/178/15

325/265/15

 

-

 

PET

PET

PET

прозр.

прозр.

прозр.

 

-

 

1200

360

200

16

20

16