Чаша Ø95/ 500 мл, Ø85 /400 мл, Ø83/ 330 мл, Ø83 /300 мл ПП

Размер
(мм)
Обем
(мл)
Материал Цвят Капак Брой/
кашон
Кашон
/пал

Ø95/135

Ø85/140

Ø83/120

Ø83/113

500

400

330

300

PP

PP

PP

PP

прозр.

прозр.

прозр.

прозр.

да

не

не

не

1000

1400

1500

3000

20

20

16

20

Чаша Ø80/ 350 мл, 300 мл, 250 мл ПП

Размер
(мм)
Обем
(мл)
Материал Цвят Капак Брой/
кашон
Кашон
/пал

Ø80/118

Ø80/110

Ø80/100

350

300

250

PP

PP

PP

прозр.

прозр.

прозр.

не

не

не

2500

2500

2500

20

20

20

Чаша Ø95/ 560 мл ПП 

Размер
(мм)
Обем
(мл)
Материал Цвят Капак Брой/
кашон
Кашон
/пал

Ø95/138

560

PP

прозр.

не

1200

16

Чаша Ø70/ 180 мл, 200 мл, 220 мл ПП

Размер
(мм)
Обем
(мл)
Материал Цвят Капак Брой/
кашон
Кашон
/пал

Ø70/98

Ø70/98

Ø70/82

220

200

180

PP

PP

PP

прозр.

прозр.

прозр.

не

не

не

3000

3000

3000

24

24

30

Чаша Фрапе ПП прозр

Размер
(мм)
Обем
(мл)
Материал Цвят Капак Брой/
кашон
Кашон
/пал

Ø95/110

Ø95/121

300/400

400/500

PP

PP

прозр.

прозр.

да

да

1000

1000

20

20

Капак обемен с/без отвор ПЕТ прозр

Размер
(мм)
Обем
(мл)
Материал Цвят Капак Брой/
кашон
Кашон
/пал

Ø95/40

-

PET

прозр.

-

2000

20

Капак пресечен обемен с/без отвор ПЕТ прозр

Размер
(мм)
Обем
(мл)
Материал Цвят Капак Брой/
кашон
Кашон
/пал

Ø95/29

-

PET

прозр.

-

2000

20

Капак плосък с кръст ПЕТ прозр

Размер
(мм)
Обем
(мл)
Материал Цвят Капак Брой/
кашон
Кашон
/пал

Ø80/15

-

PET

прозр.

-

2000

20