Джетта ООД


От 2010 година Теда-ММ ООД е съдружник във фирма Джетта ООД,
гр.Тула, Русия.

Фирмата се занимава основно с производство на контейнери за разсад.
Продукцията се разпространява основно на руския пазар.

От 2011 година Джетта ООД разширява дейността си като постепенно навлиза на пазара за опаковки за хранително-вкусовата промишленост.